Loading ...

Thư viện văn bản


Thư viện văn bản

Hiển thị/ Ẩn tìm kiếm
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắtCơ quan ban hành
1 3538/TB-KBNN 30/06/2020 VB 58/SY-TCHQ Sao y Thông báo số 3538/TB-KBNN v/v tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2020 Khác
2 3688/TB-TCHQ 05/06/2020 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
3 814/QĐ-BTC 03/06/2020 Quyết định công bố thủ tục hành chính được sữa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
4 51/2020/TT-BTC 02/06/2020 Quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đề xuất để cứu trợ, cứu hộ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ Bộ Tài Chính
5 2778/TB-KBNN 29/05/2020 Văn bản số 40/SY-TCHQ Sao y Thông báo số 2778/TB-KBNN ngày 29/5/2020 của Kho bạc Nhà nước về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2020 Bộ Tài Chính
6 11/2020/TT-BTTTT 14/05/2020 37/SY-TCHQ Sao y Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông
7 30/2020/TT-BTC 12/05/2020 Thông tư bãi bỏ một số quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước Bộ Tài Chính
8 710/QĐ-BTC 08/05/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài Chính Bộ Tài Chính
9 10/2020/TT-BTTTT 07/05/2020 36/SY-TCHQ Sao y Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông
10 2234/TB-KBNN 29/04/2020 VB 34/SY-TCHQ Sao y Thông báo số 2234/TB-KBNN ngày 29/4/2020 của Kho bạc Nhà nước v/v Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2020 Bộ và ngang bộ
11 1304/QĐ-TCHQ 29/04/2020 Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần Tổng cục Hải quan
12 671/QĐ-BTC 24/04/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
13 2571/TCHQ-GSQL 22/04/2020 Đăng ký tờ khai XK nếp Tổng cục Hải quan
14 01/2020/TT-BNV 16/04/2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ và ngang bộ
15 45/2020-NĐ-CP 08/04/2020 Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Chính Phủ
16 16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Thủ tướng Chính Phủ
17 1721/TB-KBNN 31/03/2020 Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2020 Khác
18 18/2020/TT-BTC 31/03/2020 Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Bộ Tài Chính
19 19/2020/TT-BTC 31/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Bộ Tài Chính
20 446/QĐ-BTC 31/03/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính


Tổng số: 1.403  văn bản Trang : / 71 trang
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Trị Trưởng Ban biên tập: Bùi Thanh San
Địa chỉ : 92 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Giấy phép số: 3GP/STTTT, ngày 16/11/2015 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị
Tel : +84.(0233) 3855126 - Fax : +84.(0233) 3852751 Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý
Email : hqquangtri@customs.gov.vn bằng văn bản của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.