Loading ...

Thông tin liên hệ


Xem toàn màn hình

CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ : 92 Lý Thường Kiệt, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại liên hệ : +84.(0233) 3855126
Fax : +84.(0233) 3852751
Email : hqquangtri@customs.gov.vn
Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Trị Trưởng Ban biên tập: Bùi Thanh San
Địa chỉ : 92 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Giấy phép số: 3GP/STTTT, ngày 16/11/2015 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị
Tel : +84.(0233) 3855126 - Fax : +84.(0233) 3852751 Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý
Email : hqquangtri@customs.gov.vn bằng văn bản của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.