Loading ...

Tin tức » Tin địa phương » Khai thác thông tin đối ngoại để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội


Khai thác thông tin đối ngoại để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
14 Tháng Chín 2020 - Minh Phương
Lượt xem: 49     Phản hồi: 0    

(Quảng Trị Online) - Thông tin đối ngoại là một lĩnh vực rất quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu phát triển và hội nhập của mình, nhiều quốc gia trên thế giới đã quan tâm đến công tác thông tin đối ngoại, coi đó là vấn đề quan trọng nhằm quảng bá những giá trị tốt đẹp, những lợi thế vốn có, đồng thời qua đó nâng cao vị thế, vai trò của nước mình đối với thế giới. Do đó trong thời kỳ hội nhập để phát triển hiện nay, các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá và tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, phát triển sản xuất, kinh doanh.

 

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, trong những năm qua hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Trị ngày càng mở rộng, phát huy hiệu quả. Công tác đối ngoại được chú trọng, thực hiện đồng bộ đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Quan hệ đối ngoại, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh với các đối tác, bạn bè quốc tế được tăng cường và mở rộng, nhất là quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện các tỉnh của nước bạn Lào tiếp tục được giữ gìn, phát huy và đi vào chiều sâu. Lãnh đạo tỉnh và một số ngành và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện giáp biên giới với nước bạn Lào và các cơ quan, địa phương đồng cấp của các tỉnh bạn đã duy trì tốt cơ chế hội đàm thường niên, trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, góp phần duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác đặc biệt hữu nghị Việt Nam - Lào.

 

Công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ hai tỉnh Salavan và Savannakhet của nước bạn Lào được duy trì và đạt kết quả quan trọng. Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/ TU, ngày 25/7/2017 về tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư; tham gia các sự kiện quốc tế và khu vực để mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại và quảng bá, xúc tiến, vận động đầu tư; huy động được số vốn nước ngoài đăng ký thực hiện gần 7.375 tỉ đồng, tăng 1,9 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ hợp tác lâu năm tiếp tục hỗ trợ tỉnh về khắc phục hậu quả bom mìn, phát triển cộng đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện dịch vụ y tế... Vốn NGOs tăng 70% so với giai đoạn trước; hoạt động xúc tiến FDI được tăng cường; hỗ trợ, tạo điều kiện doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

 

Đặc biệt đi liền với hoạt động đối ngoại của tỉnh, công tác thông tin đối ngoại cũng ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Thông qua các kênh thông tin đại chúng của trung ương và địa phương đã đưa thông tin đến công chúng cả nước, ở nước ngoài về hình ảnh mảnh đất Quảng Trị từng gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh, thiên tai vẫn vững vàng phát triển, thể hiện sự năng động, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, thịnh vượng; sự ân tình, hào hiệp mến khách. Nhờ đó đã gây được sự chú ý và trong thực tế đã mời gọi được nhiều nhà đầu tư đến đầu tư sản xuất, kinh doanh. Quảng Trị là vùng đất có nhiều địa danh lịch sử, văn hóa gắn liền với lịch sử của dân tộc; có nhiều thắng cảnh độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên “vỉa quặng” thông tin đối ngoại này vẫn còn là tiềm năng, chưa được khai thác nhiều để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thu hút khách du lịch trong và ngoài nước để phát triển ngành “công nghiệp không khói”. Đây là lợi thế về tiềm năng thông tin đối ngoại cần quảng bá ra bên ngoài để thu hút khách du lịch, làm cho nhân dân thế giới và các nước trong khu vực hiểu biết thêm về mảnh đất, con người Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung.

 

Cần kiểm kê, đánh giá, hoạch định chính sách phù hợp để khai thác tiềm năng thông tin đối ngoại; tạo cơ chế chính sách thông thoáng trong thu hút đầu tư... để thu hút khách du lịch cũng như kêu gọi nhà đầu tư đến đầu tư vốn làm ăn, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ... Các địa phương nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây cần liên tục tạo ra các sự kiện để tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế quảng bá xúc tiến đầu tư tại địa phương của mình, thu hút các dự án có nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế để góp phần vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn...

 

Trong định hướng phát triển, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả hoạt động đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt với các tỉnh của nước bạn Lào có chung biên giới. Củng cố và phát triển các quan hệ hữu nghị, hợp tác có chiều sâu, ổn định, bền vững, hiệu quả, tạo sự tin cậy lẫn nhau giữa các địa phương, các doanh nghiệp của tỉnh với các đối tác nước ngoài. Đổi mới phương thức liên kết, phối hợp với các tỉnh trong khu vực và các địa phương trên Hành lang kinh tế Đông - Tây trên nguyên tắc đồng thuận, hợp tác cùng có lợi nhằm khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương.

 

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, viện trợ phi chính phủ; quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài. Tranh thủ sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện ngoại giao và thương mại, đầu tư Việt Nam ở nước ngoài để thúc đẩy và khai thông cầu nối với các nhà đầu tư tiềm năng. Thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh, thành phố nước ngoài có nhiều điểm tương đồng với tỉnh và có tiềm năng, lợi thế khác biệt trong việc hợp tác phát triển kinh tế…

 

Khác với các loại tài nguyên thiên nhiên khai thác nhiều sẽ dẫn đến cạn kiệt, tài nguyên thông tin đối ngoại là tài nguyên vô giá và không bao giờ vơi cạn. Tuy nhiên, nếu không có sự đánh giá, nghiên cứu và đưa ra những giải pháp để khai thác, phát triển sẽ bị mai một, quên lãng. Chính vì vậy, cùng với việc khảo sát, đánh giá và phân tích thực trạng sử dụng nguồn tài nguyên thông tin đối ngoại hiện có, các ngành, địa phương cần quan tâm các giải pháp hệ thống hóa nguồn tài nguyên thông tin đối ngoại; xây dựng các mô hình thông tin đối ngoại (như cụm Thông tin đối ngoại do Bộ Thông tin và Truyền thông đầu tư ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo)… để góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực, như mở mang các quan hệ hợp tác khu vực và quốc tế; thu hút đầu tư; viện trợ phát triển; phát triển kinh tế, thương mại, du lịch; quảng bá nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, sở hữu trí tuệ...

 

 Nguồn

 


Minh Phương

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Trị Trưởng Ban biên tập: Bùi Thanh San
Địa chỉ : 92 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Giấy phép số: 3GP/STTTT, ngày 16/11/2015 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị
Tel : +84.(0233) 3855126 - Fax : +84.(0233) 3852751 Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý
Email : hqquangtri@customs.gov.vn bằng văn bản của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.