Loading ...

Tin tức » Tin địa phương » Phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra với phương châm “Hành động quyết liệt – về đích toàn diện – tạo đà bứt phá” *


Phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra với phương châm “Hành động quyết liệt – về đích toàn diện – tạo đà bứt phá” *
24 Tháng Bảy 2020 - (*) Đầu đề do tòa soạn đặt
Lượt xem: 109     Phản hồi: 0    

(Quảng Trị Online) - Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII đã thành công tốt đẹp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã phát biểu bế mạc và có những chỉ đạo quan trọng về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới. Báo Quảng Trị Online trân trọng giới thiệu toàn văn.

                            

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh!

 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh!

 

Thưa các vị đại biểu khách mời!

 

Kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

 

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra.

 

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét 47 báo cáo, đề án, tờ trình và thông qua 18 nghị quyết. Bên cạnh các nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và thông qua chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 theo Luật định, HĐND tỉnh đã thông qua 17 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực (trong đó có 10 nghị quyết về lĩnh vực kinh tế, 3 nghị quyết về lĩnh vực văn hóa xã hội và 3 nghị quyết về lĩnh vực pháp chế). Các Nghị quyết HĐND tỉnh được thông qua kỳ họp lần này đảm bảo các quy trình, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan, đồng thời cụ thể hóa các văn bản pháp luật của Trung ương, yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, báo cáo của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND và đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và cử tri trong thảo luận, tranh luận, chất vấn. UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã giải trình làm sáng tỏ nhiều nội dung mà đại biểu quan tâm, làm cho kỳ họp sôi nổi và nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng lòng mong đợi của cử tri trong tỉnh.

 

Về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Trong bối cảnh tác động của COVID-19 nhưng với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành của UBND, của các cơ quan y tế, biên phòng, quân sự, công an, chính quyền các địa phương, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân nên tỉnh ta không để dịch bệnh xảy ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 4,17% đứng thứ 2 trong khu vực miền Trung và đứng thứ 16 toàn quốc, thu chi ngân sách cơ bản đạt kế hoạch so với cùng kỳ năm trước.

 

 Các hoạt động giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa thông tin thể dục thể thao, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được quan tâm đúng mức. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững là những nhân tố quan trọng để 6 tháng cuối năm 2020 chúng ta phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra với phương châm “Hành động quyết liệt – về đích toàn diện – tạo đà bứt phá”.

 

 Tuy nhiên, HĐND nhận thấy rằng nhiệm vụ kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 còn hết sức nặng nề. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp và để đạt được mục tiêu 12,35% là một vấn đề thách thức. Năng lực nội tại và quy mô nền kinh tế còn hạn chế. Sức cạnh tranh của nền kinh tế và sức đầu tư vào tỉnh ta còn thấp. Thu nội địa giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019. Tiến độ giải ngân tổng các nguồn vốn chỉ đạt 24% là một áp lực lớn trong thời gian còn lại của năm 2020.

 

Bên cạnh đó, qua báo cáo giám sát và phân tích tại kỳ họp, chúng ta cũng thấy rằng việc sử dụng các nguồn lực về tài nguyên, đất đai còn nhiều bất cập, hiệu quả sử dụng chưa cao. Mặc dù tỉnh đã quan tâm quy hoạch phát triển các khu dân cư nhưng tỉ lệ lấp đầy tại các khu đất tính chung toàn tỉnh quá thấp, chỉ đạt 15%. Vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chủ yếu bố trí lại cho xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất, chưa thực hiện bố trí để xây dựng được những công trình quan trọng, động lực, có sức lan tỏa.

 

Vì vậy, trong điều kiện ngân sách hết sức nhỏ bé, yêu cầu giữa tiệm cận với các tỉnh trong khu vực và cả nước trong việc xây dựng các khu đô thị mới để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vấn đề về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, đáp ứng sự hài lòng của người dân, không chỉ phụ thuộc ý chí và năng lực của chính quyền địa phương, mà đặc biệt trong giai đoạn này rất cần thiết nhận được sự đồng lòng, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm và đoàn kết vì lợi ích chung của cả hệ thống chính trị. Trước những tồn tại, hạn chế, trăn trở đó, thẳng thắn chỉ rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan và đồng thời cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao hy vọng chúng ta có thể hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Quán triệt Kết luận 372 – KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2020, HĐND tỉnh thống nhất cao với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 do UBND tỉnh đã đề ra và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

 

1. Tập trung rà soát lại việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của từng cấp, ngành, địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đề cao trách nhiệm, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ, triển khai các giải pháp quyết liệt để thực | hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm.

 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch. Đồng thời thực hiện tốt Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị “về chủ trương khắc phục tác động của COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước” phù hợp với tình hình địa phương.

 

2. Tập trung các giải pháp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất vụ Hè-Thu năm 2020 và phòng chống thiên tai, thực hiện tích cực các giải pháp chống hạn, đảm bảo đủ nước cho sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện tích cực việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thích ứng biến đổi khí hậu. Kiểm soát tốt dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục động viên, hỗ trợ thiết thực đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch. 

 

3. Thực hiện hiệu quả các giải pháp khai thác nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nhất là triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác chống thất thu thuế, kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng. Rà soát, cơ cấu lại các khoản mục chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tập trung chỉ cho các mục tiêu đầu tư phát triển trọng yếu, chỉ công tác giải phóng mặt băng, tạo quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư. Thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của COVID-19.

 

4. Tiếp tục nâng cao các hiệu quả hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện các dự án trên địa| bàn. Kịp thời nắm bắt, xử lý có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc đồng thời quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng. Tập trung mọi nỗ lực để quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tự công năm 2020. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa để thu hút nguồn vốn từ nguồn xã hội hóa để đầu tư và các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch.

 

5. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Sớm cụ thể hóa các nội dung của Đề án Festival “Vì Hòa bình” đã được Chính phủ thông qua. Chỉ đạo tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 20132020 và triển khai các nhiệm vụ năm học 2020-2021. Chú trọng chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ y tế. Tiếp tục tăng cường công tác y tế dự phòng, nhất là nguy cơ nhiễm COVID-19. Tập trung quan tâm đến công tác giảm nghèo bền vững gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hoàn thành tốt chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19.

 

Tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phục vụ cho công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn trong Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện lớn của tỉnh..

 

6. Trên cơ sở các nghị quyết chuyên đề đã được HĐND tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan sớm ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đối với một số chủ trương đầu tư đầu tư được HĐND tỉnh thông qua nhưng đề xuất bổ sung, hoàn thiện, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức chỉ đạo hoàn chỉnh để đảm bảo tiến độ chung trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thông nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc thực hiện chính sách.

 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử trị gửi đến kỳ họp và qua đường dây nóng tại kỳ họp.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Để kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII đã thành công tốt đẹp, Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử trị và nhân dân, của các vị đại biểu HĐND, HĐND tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị của UBND, UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan tư pháp, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc, cơ quan thông tin tuyên truyền, bảo vệ đã chuẩn bị, tham mưu, phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh.

 

Cuối cùng, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri, Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII.

 

Xin trân trọng cảm ơn!


(*) Đầu đề do tòa soạn đặt

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Trị Trưởng Ban biên tập: Bùi Thanh San
Địa chỉ : 92 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Giấy phép số: 3GP/STTTT, ngày 16/11/2015 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị
Tel : +84.(0233) 3855126 - Fax : +84.(0233) 3852751 Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý
Email : hqquangtri@customs.gov.vn bằng văn bản của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.