Loading ...

Tin tức » Học tập tấm gương HCM » Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở “dụng nhân như dụng mộc”


Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở “dụng nhân như dụng mộc”
18 Tháng Năm 2020 - Dương Ngân
Lượt xem: 360     Phản hồi: 0    

(Hải quan Online) - Từ xưa tới nay, sự hưng thịnh hay suy vong của bất kỳ quốc gia hay chế độ nào đều phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ - những con người lãnh đạo, quản lý đất nước. Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan về vai trò của cán bộ và công tác cán bộ hiện nay, PGS.TS Lý Việt Quang- Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong tham mưu hoạch định chính sách, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội.

 Trong công tác cán bộ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, cán bộ là gốc của mọi công việc. Mọi việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Vậy trong bối cảnh hiện nay, cán bộ và công tác cán bộ có ý nghĩa ra sao với sự phát triển, dựng xây đất nước, thưa ông?

- Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cán bộ và công tác cán bộ có vai trò cơ bản, then chốt, đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ.

Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi ra đời đến nay Ðảng ta luôn coi công tác cán bộ là một trong những vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Và trong suốt thời gian qua, đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, nhờ làm tốt và quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã bước đầu kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Vậy theo ông, những điểm mạnh và chưa mạnh trong công tác cán bộ ở thời điểm hiện tại là gì và làm sao để Đảng ta có được thật nhiều cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”?

- Phần lớn đội ngũ cán bộ của chúng ta hiện nay có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, hoàn thành nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nhiều cán bộ khoa học, trí thức tâm huyết, say mê nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự nghiệp dựng xây đất nước. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tổ chức sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.

Dù có nhiều điểm mạnh, song hiện nay một bộ phận cán bộ (trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý) đang có sự xuống cấp về phẩm chất, đạo đức; tình trạng chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, lãng phí… chưa được ngăn chặn, đẩy lùi.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ rất cần được quan tâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình hoạt động cách mạng đều nhấn mạnh việc thử thách cán bộ qua các vị trí khác nhau cũng giống như "lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Theo đó, cán bộ phải được luân chuyển để đào tạo, rèn luyện qua thử thách, kinh qua nhiều công việc, trọng trách, môi trường làm việc khác nhau để tích lũy được kinh nghiệm, bộc lộ được năng lực, tài năng, sở trường của mình bằng những kết quả cụ thể.

Trong bối cảnh hiện nay, ngoài việc thử thách cán bộ, cần phải xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng chức danh, từng đối tượng cán bộ, phù hợp với thời kỳ mới. Tiêu chí đánh giá phải xác định được đối tượng cần đánh giá (có đạt hay không đạt mục tiêu đề ra) và phải lấy việc đánh giá hiệu quả công tác thực tế của cán bộ là một yêu cầu cơ bản trong công tác đánh giá cán bộ.

Đặc biệt, công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện được hai mục tiêu là giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức và rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ vừa phải có đức, vừa phải có tài, không xem nhẹ yếu tố nào trong hai tiêu chuẩn này.

Ngoài tầm quan trọng của công tác đào tạo như ông vừa phân tích ở trên thì vấn đề sử dụng cán bộ cần được đổi mới ra sao để mỗi cán bộ phát huy được hết sở trường, thế mạnh, hạn chế yếu điểm?

- Với công tác sử dụng cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở “dụng nhân như dụng mộc”- dùng người như người thợ mộc dùng gỗ, người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được. Trong công tác cán bộ phải “khéo dùng” (hay còn gọi là nghệ thuật dùng người), là phải dùng đúng người, đúng việc, đúng năng lực, sở trường, làm cho cán bộ vui vẻ, thoải mái, yên tâm công tác và hăng hái thi đua cống hiến sức mình cho sự nghiệp cách mạng. Biết tùy tài mà dùng người không những tránh lãng phí người tài, mà còn có tác dụng tích cực, làm cho người tài ngày càng nhiều thêm.

Việc sử dụng, đánh giá cán bộ phải bảo đảm tính công bằng, khách quan, toàn diện, không áp đặt tình cảm hay mối quan hệ cá nhân và phải dựa trên sự khảo sát, thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, lắng nghe ý kiến từ quần chúng nhân dân, từ những người tiếp xúc trực tiếp với cán bộ; phải xem xét tới tất cả các mối liên hệ trực tiếp, gián tiếp; bên trong, bên ngoài; khách quan, chủ quan trong mọi mặt công tác của cán bộ.

Hiện nay, chúng ta chứng kiến một bộ phận cán bộ tha hóa, biến chất, làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Để hạn chế vấn nạn này, ngoài công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ thì tự bản thân mỗi cán bộ phải làm gì để giữ vững niềm tin, sự trân trọng của nhân dân và cũng là minh chứng đập tan những luận điệu xuyên tác của kẻ thù nhằm bôi xấu hình ảnh cán bộ của chúng ta, thưa ông?

- Để cho mỗi cán bộ có động lực phấn đấu, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng, việc đánh giá, sử dụng của các cơ quan quản lý rất quan trọng. Theo đó, khi mỗi cán bộ thấy được việc đánh giá là khách quan, công tâm, sẽ có động lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để được ghi nhận.

Khi cơ quan, tổ chức kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ; khi mỗi cán bộ thấy được việc xử lý vi phạm (nếu có) của cán bộ là nghiêm khắc, đúng người, đúng tội, sẽ có tác dụng răn đe, khiến mỗi cán bộ thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vì lợi ích vật chất mà lạm quyền, trục lợi.

Đặc biệt, nhằm đào tạo được một đội ngũ cán bộ trẻ kế cận "vừa hồng, vừa chuyên", cần lắm sự nêu gương của các thế hệ đi trước bởi giáo dục cán bộ bằng một tấm gương tốt có giá thị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Và xét cho đến cùng, không có sự giáo dục nào tốt hơn là quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện, không ngừng tự tu dưỡng, học hỏi không ngừng để trưởng thành. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh là học để làm việc, làm người, làm cán bộ; học để phụng sự Đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân; phụng sự Tổ quốc và nhân loại.

Xin cảm ơn ông!

 Nguồn


Dương Ngân

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Trị Trưởng Ban biên tập: Bùi Thanh San
Địa chỉ : 92 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Giấy phép số: 3GP/STTTT, ngày 16/11/2015 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị
Tel : +84.(0233) 3855126 - Fax : +84.(0233) 3852751 Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý
Email : hqquangtri@customs.gov.vn bằng văn bản của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.