Loading ...

Tin tức » Tin Hoạt động Hải quan Quảng Trị » Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị hoàn thành đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020- 2022


Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị hoàn thành đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020- 2022
23 Tháng Ba 2020 - HỒNG NGỌC
Lượt xem: 253     Phản hồi: 0    

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ ngày 16/3/2020 đến 19/3/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tổ chức thành công các Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đúng quy trình, quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa của cán bộ, đảng viên.

        Với 6 chi bộ trực thuộc là Chi bộ Văn phòng, chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, chi bộ Chi cục Hải cửa khẩu La Lay, chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan, chi bộ Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, chi bộ chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt, Đại hội Chi bộ các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục dịp này là sự kiện chính trị quan trọng, là tiền đề tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Xác định việc tổ chức thành công đại hội các Chi bộ trực thuộc có vai trò trọng yếu, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, chú trọng đến công tác chuẩn bị Đại hội, đảm bảo chặt chẽ các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Từ đó, nhìn nhận đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt một nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới.

 Trên tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối và các quy định về bầu cử trong Đảng, bằng lá phiếu của mình, Đại hội đã bầu ra các Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022, là những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên phát huy trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết thống nhất cùng với Ban chấp hành Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội giao cho./.

 

BCH Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay nhiệm kỳ 2020 - 2022

BCH Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt nhiệm kỳ 2020 - 2022

Bí thư Chi bộ Đội Kiểm soát phòng, chống Ma túy nhiệm kỳ 2020 - 2022