Loading ...

Tin tức » Thông báoThông báo đấu giá
Lượt xem: 55       Ngày đăng: 08/06/2020 10:51:18 SA
Thông báo công khai việc đấu giá tài sản
Công văn số 3295/TCHQ-VP
Lượt xem: 65       Ngày đăng: 25/05/2020 3:19:09 CH
V/v triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
Thông báo số 712/TB-HQQT ngày 21/5/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị
Lượt xem: 78       Ngày đăng: 21/05/2020 2:22:35 CH
V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2020
Lượt xem: 99       Ngày đăng: 07/05/2020 4:58:02 CH
Kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ
Lượt xem: 117       Ngày đăng: 21/04/2020 2:41:33 CH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, LỊCH THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ THI CẤP CHỨNG CHỈ NV HẢI QUAN
Lượt xem: 121       Ngày đăng: 26/03/2020 11:22:21 SA
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, LỊCH THI VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ THI CẤP CHỨNG CHỈ NV HẢI QUAN
BÁN THANH LÝ VẬT TƯ, THIẾT BỊ THU HỒI TỪ CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC LA LAY CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ
Lượt xem: 181       Ngày đăng: 19/02/2020 8:03:57 SA
BÁN THANH LÝ VẬT TƯ, THIẾT BỊ THU HỒI TỪ CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC LA LAY CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ
TỔ CHỨC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC VÀ HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2019
Lượt xem: 197       Ngày đăng: 10/01/2020 11:26:46 SA
Tổ chức lớp cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn tập thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019
TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
Lượt xem: 210       Ngày đăng: 02/01/2020 2:58:16 CH
TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
TẠM DỪNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ
Lượt xem: 220       Ngày đăng: 27/12/2019 8:41:50 SA
TẠM DỪNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ
THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO ĐỀ ÁN BẢO LÃNH THÔNG QUAN
Lượt xem: 215       Ngày đăng: 19/12/2019 2:31:05 CH
THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO ĐỀ ÁN BẢO LÃNH THÔNG QUAN
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
Lượt xem: 275       Ngày đăng: 11/12/2019 9:45:17 SA
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
TRIỂN KHAI CHÍNH THỨC CHƯƠNG TRÌNH NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP NHỜ THU
Lượt xem: 213       Ngày đăng: 10/12/2019 2:31:17 CH
Triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
TRIỂN KHAI CỔNG TTĐT CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
Lượt xem: 236       Ngày đăng: 10/10/2019 2:24:26 CH
TRIỂN KHAI CỔNG TTĐT CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU
Lượt xem: 245       Ngày đăng: 09/10/2019 2:32:17 CH
LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU
THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ KHAI TIẾP NHẬN TẬP TRUNG
Lượt xem: 264       Ngày đăng: 03/10/2019 7:18:09 SA
THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ KHAI TIẾP NHẬN TẬP TRUNG
TẠM DỪNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 24/7
Lượt xem: 260       Ngày đăng: 30/08/2019 8:43:16 SA
TẠM DỪNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 24/7
LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU
Lượt xem: 274       Ngày đăng: 29/08/2019 9:12:49 SA
LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU Khai thác file đính kèm./.
LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU
Lượt xem: 272       Ngày đăng: 26/08/2019 2:56:52 CH
LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU Chi tiết ở file đính kèm./.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN NĂM 2019
Lượt xem: 338       Ngày đăng: 02/08/2019 9:14:38 SA
Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019


  Tổng số: 20 Trang : / 1 trang

Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Trị Trưởng Ban biên tập: Bùi Thanh San
Địa chỉ : 92 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Giấy phép số: 3GP/STTTT, ngày 16/11/2015 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị
Tel : +84.(0233) 3855126 - Fax : +84.(0233) 3852751 Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý
Email : hqquangtri@customs.gov.vn bằng văn bản của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.